top of page
  • Forfatterens bildeFossekall AS

Ekspertpanelet svarer

Hva skal til for å lykkes med 100% fornybar energiforsyning? Hva som kommer til å påvirke bruken av fornybar energi? Og hvordan bidrar vi til "det grønne skiftet"? Dette er spørsmålene som ble forelagt ekspertpanelet. Nedenfor finner du våre svar. ​ Uttalelser fra alle deltakerne i ekspertpanelet finner du her. (Nederst i saken)


Fossekalls ekspertpanel fra venstre: Jørann Ødegård, Glenn Larsen og Eli k. Saastad

Hvordan bidrar dere til det grønne skiftet? Fossekall har vært misjonærer for grønt skifte i over 20 år. Vi påser at energi- og miljøvalg gir effekter i næringslivet uavhengig av bransje. Vi kvalitetssikrer i statlige programmer for omlegging av energibruk- og produksjon. Vi holder en høy lønnsomhetsvisjon – det blir ikke grønt skifte med rød bunnlinje. Vi finner morgendagens løsninger som passer bedriften, og finansiering som passer løsningen, aldri motsatt. Vi øker bedriftenes grønne konkurransekraft gjennom reduserte kostnader, sertifiseringsordninger, forbedret posisjon i anbud og marked med bevisste forbrukere. Vår rådgivergaranti; gjennomførbare tiltak med dokumenterbar effekt forankret i bedriftens tredelte bunnlinje. Hva må til for å oppnå hundre prosent fornybar energiforsyning? Fire hovedpilarer vil vise vei: 1) Energi er knyttet til mobil- og stasjonær energibruk. For stasjonær energi er energieffektivisering en sentral del av løsningen. Intet behov – ingen leveranse! 2) Velg deretter riktig energikvalitet til formålet. Dette krever fortsatt satsing på effektivisering kombinert med økt produksjon av fornybar energi, energilagring og smarte styringssystemer. 3) Den enkelte enhet må settes inn i mindre energisamfunn hvor energisamspillet er sentralt. Fornybar energiforsyning innen mobil sektor fordrer økt satsing på infrastruktur for fossilfrie alternativer. 4) Gunstige investeringsforhold er nødvendige for investeringer i produksjonsanlegg og ny infrastruktur. Hva kommer til å påvirke bruken av fornybar energi i tiden fremover? Fellesskapets beste vil kreve at vi endrer adferd. Det gjør vi når vi opplever alternativer som mer attraktive, eller når andre oppnår goder vi selv ikke har. Fornybare alternativer må gjøres mest attraktive (pris, tilgjengelighet, brukervennlighet og effekt) for å bli foretrukket. Økt bevissthet hos (for)brukeren om hva som regnes som fornybart gjennom hele verdikjeden vil påvirke etterspørsel. Myndigheter og bedrifter bør bruke sin innkjøpskraft til å etterspørre løsninger. Ulike støtteordninger, lavere investeringskostnader og muligheter for økonomisk gevinst er næringslivets språk og vil være akseleratorer for omstilling. for Fossekall AS Jørann Ødegård, Glenn Larsen, Eli K. Saastad

33 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page