top of page

Organisasjon, ledelse og teamutvikling

Tydelig lederskap i samspill med godt fungerende team er en forutsetning for å skape gode resultat, enten vi snakker forretningsutvikling eller aktive bidrag til det grønne skiftet. 

 

Bevissthet rundt egen identitet som leder, og hvordan prioritere selvledelse i en hektisk hverdag, kan styrkes gjennom ledercoaching 1:1 eller deltakelse på kurset «Trygg og tydelig i lederrollen».

 

Team og organisasjonsutvikling er godt egnet til mer omfattende programmer der involvering, engasjement og aktivt medarbeiderskap settes på dagsorden.

Regelmessige kartlegginger av arbeidsmiljøet gir en god pekepinn på hvordan det står til med helse, miljø, sikkerhet og trivsel i arbeidsmiljøet, og hvor det kan være nyttig å gjennomføre konkrete tiltak. Vi kan bistå deg i å lage en arbeidsmiljøundersøkelse.

 

Vi skaper bedre bedriftsprestasjoner gjennom menneskelig engasjement, erfaren prosessledelse og en unik verktøykasse tilpasset leder- og organisasjonsutvikling, coaching, kurs og foredrag.  

 

I alle våre oppdrag legger vi vekt på en raus og tillitsskapende tilnærming, der deltakernes egne ønsker, forutsetninger, og potensial gis oppmerksomhet.

Kontaktperson: 

Hedvig Rognerud

Andre som jobber med organisasjon, ledelse og teamutvikling:

Vigdis Myhre Næsseth

Linda Merethe Ramberg

Skjermbilde 2021-03-02 090346.png

Organisasjon, ledelse & team

bottom of page