SLIK JOBBER VI

  • Varme og varmentraler

  • Fjernvarme og fornybarenergi

  • Ventilasjon

  • Energimerking

  • Energieffektivisering

  • Energiledelse

  • Støtteordninger

SAMSPILL MELLOM BYGG OG ENERGISYSTEMER!

På veien mot lavutslippssamfunnet behøves godt samspill mellom bygg og energisystemer

Energieffektivisering og dokumentasjon for næringsbygg- og eiendommer er nødvendig for å kunne oppnå lønnsom drift, og for å tiltrekke seg attraktive leietakere eller kjøpere til eiendommen. Det er også en nødvendig forutsetning på veien mot lavutslippssamfunnet og våre klimaforpliktelser. Det er nå det er viktig å tenke at i fremtiden vil alle bygg være energieffektive - dette kreves gjennom TEK10 og TEK17.

FOSSEKALL bistår byggeiere, utbyggere og andre aktører som ønsker råd og kartlegging av eget bygg. Vi gjennomfører komplette energi- og miljøanalyser med tverrfaglig gjennomgang av bygget, og bistand til kartlegging av mulige tiltak og oppgraderinger.

 

Vi foretar også nødvendig lovpålagt energimerking. I dag er det minimumskrav at alle yrkesbygg over en viss størrelse skal ha energimerking. Hensikten med dette er å øke bevisstheten om energibruk og ulike løsninger.
 

Vår energirådgivning inkluderer befaring, energiattest og tiltaksplan for oppgradering av eiendommen. Det finnes en rekke energibesparende tiltak som støttes av ENOVA, - vi hjelper deg med vurderingene og søknadsprosessen.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028