SLIK JOBBER VI

  • Miljøsertifisering

  • Karbonproduktivitet

  • Støtteordninger

MILJØFYRTÅRN

VISER VEI

"Fravær av miljøbevissthet vil være fremtidens sikre fiasko".

Miljøfyrtårn - et godt kort på hånden for fremtiden!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Fossekall AS er selv miljøfyrtårnsertifisert og  med dette har vi oppnådd gode resultater som bl.a.:

  • Kvalifisering i anbud- / tilbudsforespørsler

  • Bedre arbeidsmiljø

  • Betydelig redusert forbruk av printer/utskrift av dokumenter.

  • Redusert avfallsmengde som følge av kildesortering og bevisstgjøring.

  • Økt bruk av digitale møterom, som igjen har redusert reiser med bil/tog/fly.

Ønsker du å ta en tydelig posisjon med miljøet som sentral suksessfaktor? Vi veileder og viser deg hvordan! 

Flere kommuner bidrar med delfinansiering av sertifiseringsprosessen, og vi bistår gjerne med veiledning rundt dette.

Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjonen så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig. Miljøfyrtårn passer fint for alle små og mellomstore bedrifter (SMB) innen industri, transport, handel og service. En mer bevisst holdning til miljøet gir reduserte kostnader og økte inntekter. Bedriften tjener miljøet og tar ansvar for fremtidige generasjoner. Det leveres en årlig klima- og miljørapport, og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og stadig oftere kreves dokumentasjon av bedriftens miljøarbeid for å kunne delta i ulike anbudskonkurranser.  Viktige «påvirkere» for bedrifter i dag, er verdens massive miljøfokus - «det grønne skiftet». Du vil trolig være raskt ute av dansen som interessant bedrift og samarbeidspartner dersom du ikke gjør dine miljøavtrykk så gode som mulige.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028