SLIK JOBBER VI

 • Forretningsmodellen

 • Målgrupper og behov

 • Segmentering

 • Kundeundersøkelser

 • Handlingsplaner og markedsplaner

 • Budskapsoptimalisering

HVA SIER OG TILBYR DU TIL HVEM? HVA LOVER DU KUNDENE DINE?

"Markedsføringstiltak uten tilstrekkelig kunnskap om hva du skal formidle av verdi til hvem, er det samme som å gå i selskap uten å interessere deg for hva du skal si til hvem".

Det er vanskelig å spå - spesielt om fremtiden

Ved inntreden i nye markeder, enten det dreier seg om nyetablering eller videreutvikling av eksisterende virksomhet, reises helt grunnleggende spørsmål som markedsstørrelse, kjøpevillighet, substitutter, konkurranseforhold og kanaler. 

 

I vårt arbeid med bedriftens forretningsmodell  har vi blant annet fokus på;

 • ​Segmentering, målgruppe- og behovsavklaring

 • Forbrukeradferd, preferanser og kundetilfredshet

 • Markedsposisjon

 • Planlegging nye produkter og tjenester 

 

Svarene vi finner bestemmer kvaliteten på inntektsbudsjettet ditt og vil være avgjørende for målrettet fremtidig markedsposisjon, markedsføring- og planlegging, investorvillighet og kapitalutvidelser. ​

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028