top of page
Linda Ramberg_5594.jpg

Linda Merethe Ramberg

Forretningsutvikler  reiseliv 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 928 03 694

E-post: linda@fossekall.no

Om Linda

Linda er brennende engasjert, i reiseliv, i mennesker, og i det å skape gode resultater sammen. Hennes tidsoptimisme, gode humør og pågangsmot smitter og engasjerer, og forsterkes av hennes faktakunnskap og faglige dybde, bygd opp over mange år i reiselivsbransjen.   

Fagområde:

 • Reiseliv, arrangement og events

 • Destinasjonsutvikling

 • Bærekraftig omstilling

 • Salg- og markedsføring

 • Omdømme og merkevarebygging

 • Opplevelsesproduksjon

 • Service- og vertskap

 • Team- og lederutvikling

 • Strategi og endringsprosesser
   

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Seniorrådgiver Rådhuset Vingelen (2016 - 2021)

 • Selvstendig næringsdrivende

 • Prosjektleder for HSMAI Region Europe I utviklingen av the ECC Programme; “Excelling at Customer Centricity” frem til lansering i 2019

 • Prosjektleder for HSMAI Møte- og Eventbørsen i 2017 og 2018

 • Reiselivsdirektør Destinasjon Røros (2006 – 2016)

 • Marketing Manager HSMAI Region Europe (Hospitality, Sales & Marketing Association International) (1997 – 2006)

  
Utdannelse:

 • Enhet i Bærekraftig omstilling, NTNU·      

 • Enhet i Digitalisering og Digital Transformasjon, NTNU

 • Bachelor of Honours in Travel and Tourism, University of Northumbria, Newcastle

 • Reiselivsplanlegger fra  Norsk Reiselivsskole
   

Sertifiseringer:

 • Sertifisert instruktør for verktøyene Everything DiSC® og Five behaviours of a cohesive team™

 • Certified Executive Coach i HSMAI Region Europe ECC Programme, “Excelling at Customer Centricity”

 • Godkjent FRAM Rådgiver for Innovasjon Norge

Linda i Fossekall:

Linda har jobbet med reiselivsutvikling, markedsføring, omdømmebygging og arrangementer i reiselivet i over 20 år og har etter hvert fått et stort nettverk i næringen, blant annet som mangeårig reiselivsdirektør for Destinasjon Røros. Under Lindas ledelse bygget destinasjonsselskapet en sterk merkevare, og posisjonerte seg innenfor bærekraftig reiseliv både nasjonalt og internasjonalt med spesielt fokus på et omfattende kompetanse- og vertskapsløft, kundereisen og lokal mat

Linda har vært engasjert i flere strategi- og omstillingsprosesser i reiselivet i de senere år og jobbet med destinasjonsutvikling på flere områder. Hun har med sin kommersielle erfaring som regel alltid et øye for servicekultur og hva som gir økt verdi både for virksomheten og for gjesten.

Linda har et brennende engasjement for servicekultur og gode kundeopplevelser, og som forretningsutvikler og FRAM rådgiver har hun bistått mange bedrifter på veien til en kundesentrisk strategi. Som hun selv sier, «det er hva kundene sier om oss og deres opplevelser som til syvende og sist styrer oss, og morgendagens vinnere er de som tar dette på alvor».

Kontaktinformasjon:

Mobil: 928 03 694

E-post: linda@fossekall.no

bottom of page