KURS I FORRETNINGSUTVIKLING

Ønsker du å bli bedre rustet til å ta ansvaret for å utvikle og gjennomføre helhetlige planer for bedriftens vekst og lønnsomhet?

FOSSEKALL tilbyr kurs i hvordan du kan utvikle bedriften du representerer best mulig. På dette kurset får du en helhetlig tilnærming til alle bedriftens utviklingsområder. Kurset passer for bedriftsledelse, avdelingsledere og styrerepresentanter.

Kurset gir deg konkrete styringsverktøy for hvordan det kan skapes lønnsom vekst i bedriften. Etter endt kurs vil du bli i stand til å ta ansvaret for å utvikle og gjennomføre helhetlige planer for bedriftens vekst og lønnsomhet. Kurset gjennomføres med teori og oppgaver hvor man raskt får omsatt teorien til praktiske ferdigheter.

Kurset går over 2 dager på heltid eller 4 dager deltid.
 

Kursinnhold:

Del 1: Hva skal til for at bedriften skal vokse? Og hvorfor vokser ikke bedriften?

Verdistrømsanalyse. Vekstmål og målstyring. Visjoner og verdisett. Lean business planning. Behov, kundesegmenter og målgruppeanalyse. Workshop i kundeløftearbeid.
 

Del 2: Innovasjon og utvikling. Hvor i bedriften gjøres det?
Se din bedrift i lys av innovasjon- og vekstteori. Hvilke planer må vi ha for å lykkes? Markedsplanlegging, kommunikasjon og markedsplaner. Skap verdier gjennom kundereisen.
 

Del 3: Bærekraft og trippel bunnlinje. Hvordan får du grønn konkurransekraft og blir en del av det grønne skiftet? Miljøsertifiseringsordninger, årsapportens krav om miljørapportering.
 

Del 4: Hvordan skape en prestasjonskultur og rom for utvikling og innovasjon i bedriften.
Samspill og medarbeiderskap. Tidsdisponering og rom for utvikling.

Varighet

2 dager fra kl. 10:00 - 16:00 (Alt. 4 dager fra 13:00 - 16:00)


Målgruppe

Bedriftens ledere, daglig leder, styremedlemmer.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028