KULTURANALYSE

En kulturanalyse og kulturdebatt vil være første steg i riktig retning

«Selv ikke de beste strategiene eller omstillingsprogrammene vil alene kunne ta deg til himmelen. Men dersom jobbfellesskapet samtidig har en kultur for prestasjon, tillit og stolthet, så når du den», mener Bjørn Bergan, Fossekall.

Når fredagspilsen og julebordet ikke er nok for å skape prestasjonskultur

 

Mange ledere opplever at forbedringsarbeid stopper opp i gjennomføringsfasen eller faller tilbake etterpå. Bedriftskulturen blir ofte forklart som «måten vi gjør ting på her hos oss», eller «det som sitter i veggene her». 

 

Å gripe fatt i dette er krevende for mange ledere, men er en nødvendighet for å lykkes i en tid hvor endringsvillighet og evnen til å tilpasse seg de nye tidene er sikker valuta.

Problemet kan ikke alene løses med kvartalsvis sosiale happenings i bedriften, - selv om disse gjerne blir godt mottatt av de ansatte. Ofte handler problemet om at bedriftskulturen jobber mot utvikling. Det kan være holdninger i arbeidsmiljøet som ikke fremmer endringsvilje, åpenhet og respekt for hverandre og for felles ressurser, og som uansett ikke vil være til stede på et julebord eller fredagspils. Vi kaller dem kulturelle barrierer, og de vises for eksempel som syndebukkmentalitet, negativitet, egoisme eller taus tilbakeholdenhet i dagligdagse mønstre;

  • Hva om det blir dårlig stemning når noen tar opp et problem?

  • Hva om det aldri er din skyld?

  • Hva om vi ikke gjør det vi blir enige om?
     

Arbeidsmiljøet vil kunne oppleves som stressende og ugreit, og kompetanse og kreativitet i organisasjonen blir dårlig utnyttet. Hvilken risiko disse hendelsene har, eller potensielt vil ha for bedriften, kartlegges i vår metode gjennom et risikodiagram for hyppighet og alvorlighetsgrad.

En kulturanalyse og kulturdebatt vil være første steg i riktig retning og vil gi de ansattes svar på hva som preger arbeidsdag og jobblivet i nå-situasjonen. Dernest utvikler de det framtidige kulturelle målbildet de ønsker for en framgangsrik bedrift og et arbeidsmiljø. Utvikling av et felles kulturelt målbilde og en åpen og ærlig kulturdebatt vil skape ny handlekraft mot en prestasjonskultur og et bedre arbeidsmiljø.

Prosessen er vellykket fordi den har medvirkning fra de ansatte. At de ansatte selv utformer ønsket om felles kultur i egen arbeidsplass, vil være det som er de ansattes «way» for å gjennomføre det ledelsen har ført i strategi-pennen.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028