NY MEDARBEIDER KOMMER!

Digitalisering - implementering - transformasjon

Vår nye medarbeider har et sterkt engasjement for digitalisering, og er opptatt av å implementere teknologi og øke både effektiviteten og bærekraften hos kundene.

 

Vedkommende har lang erfaring innen prosjektledelse, organisasjonsutvikling, utviklings - og endringsarbeid og e-læring. Som e-læringskonsulent har vedkommende særlig fokus på gamification, kompetansestyring og blended learning, og er god på å lage kursprogram som kombinerer samlinger, digitale møter og e-læring, og er opptatt av å legge til rette for overlappende aktiviteter for fullt utbytte av læringen.

 

Vedkommende har høy digital kompetanse og drifts- og utviklingskompetanse, er fremoverlent og løsningsorientert, byr på positiv energi og er god på relasjonsbygging. 

Forenkling, effektivisering, samhandling og bærekraft er viktige drivkrefter hos vår nye medarbeider i arbeid med våre kunder.

Vi gleder oss veldig til ny kollega og venter tålmodig på oppstart 01.12.20!

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028