8. DESEMBER

Tips for god styresammensetting

Styret skal være bedriftens viktigste ressurs og kontrollorgan. Derfor er det vesentlig hvordan du setter sammen styret og har klart for deg hvordan styret skal fungere.

Skal du sette sammen styre i bedriften? Eller har du blitt spurt om å arbeide i et styre? Her kommer 3 viktige punkter du må huske på:

1. Kompetanse og egnethet
Styret er selskapets ledelse og er ansvarlig for å utvikle selskapet. Uansett hvor stor eller liten bedriften er, gjelder det å finne de styremedlemmene som er best egnet til å utvikle dette konkrete selskapet og som er best egnet til å føre tilsyn med ledelsen og virksomheten. Vær varsom ved bruk av familie i ditt styre med mindre familiemedlemmet besitter nødvendig kompetanse som trengs i styret.

2. Styremedlemmene bør ha ulik kompetanse
Strategi, organisasjon- og ledelse, teknologi, markedsføring, internasjonalisering og økonomi er ettertraktet og nyttig styrekompetanse. I tillegg bør de ha et relevant nettverk i forhold til bedriftens behov, og kunne fungere godt sammen med de øvrige medlemmer av styret. Her er personlige egenskaper og holdninger viktig å vurdere.
 

3. Styrets funksjoner
Styret har fire funksjoner i henhold til aksjeloven;
 

a) Strategioppgaven; start alltid styremøtene med fokus på strategisk utvikling, eller sett av egne styremøter kun til strategidiskusjoner
 

b) Organisasjonsoppgaven; styret skal sikre selskapet en dyktig ledelse, og sørge for å være motiverende og en god samtalepartner for daglig leder. I tillegg er styret ansvarlig for en god organisering i bedriften, samt å fastsette planer og budsjetter som bygger på strategiske mål. Ikke glem at styret også er ansvarlig for at arbeidsmiljøet møter lovens krav.


c) Kontrolloppgaven; styret skal ha overordnet kontroll for selskapet, og ha fokus på risikoforhold og at det finnes forsvarlig egenkapital til driften. Det påligger også styret handlingsplikt ved tap av egenkapital (EK lavere enn forsvarlig ut fra risiko/omfang). I tillegg har styret plikt til å holde seg orientert og om den økonomiske stillingen og selskapets utvikling, og behandle saker som har stor betydning for selskapet fremover. Styret skal også sørge for at selskapet følger valgt strategisk retning som fastsatt av styret.

d) Egenoppgaven; styret er selv ansvarlig for sitt eget arbeid og arbeidsmåte, og må sørge for å ha tilgang på riktig kompetanse. Styret sørger også selv for nødvendig åpenhet, trygghet og engasjement i arbeidet. Alt dette er viktig for å kunne ha gode løsninger på styrets øvrige oppgaver.

Ekstra tips; lag et årshjul for styrets arbeid

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028