6. DESEMBER

Den mest miljøvennlige energien er den du ikke bruker

Å bytte til fornybare kilder er vel og bra, men den mest miljøvennlige energien er fortsatt den du ikke bruker! Mange starter energieffektiviseringen i næringsbygg (og hjemme!) med innkjøp av nye varmesystemer og klimakontroll. Da begynner du egentlig i helt feil ende.

 

Følger du vår oppskrift nedenfor sikrer du at du ikke kjøper et overdimensjonert energisystem, samt at du sparer miljøet ved å bruke mindre energi. Husk du kan få økonomisk støtte til å gjennomføre mange av disse tiltakene.
 

Slik får du en god energistrategi i næringsbygget:
 

1. Gjør noe med varmebehovet:
Det er selve varmebehovet som historisk sett er den største kostnaden på energibudsjettet (gjelder ikke
energieffektive nybygg). Først og fremst må du derfor få ned varmebehovet i bygget. Gjennom tiltak på bygningskroppen som isolering, tetting og gjenvinning varme får du ned næringsbyggets behov for varme.

2. Minimer forbruket:
Dernest må energiforbruket minimeres. Dette gjøres eksempelvis gjennom energieffektiv belysning, tidsstyring, ventilasjonspumper m.m.

3. Utnytt solenergien hvis det er mulig:
Utnytt solenergien hvis det er mulig!kombinasjon med bruk av termisk masse, altså tunge materialer som holder på varmen. Hvem har ikke sittet på de lune svabergene etter at solen har gått ned? Sjekk hvordan du kan benytte deg av «klebersteins-prinsippet».

4. Sjekk driftsrutiner:
Sørg for at næringsbygget har gode driftsrutiner og energiledelse.

5. Valg av energikilde:
Når du har utført noe på de fire foregående punktene, har bygningskroppen fått et redusert energibehov, og det er først nå du er klar for å velge energikilde for å dekke restbehovet for varme.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028