5. DESEMBER

En av de største vekstutfordringer er å våge og ville vokse

En av de vanligste vekstutfordringer i norske bedrifter (smb’er) er faktisk å våge og ville vokse. Slik kan du rette på det, - og lykkes med scale-up!

Symptomene på såkalt «manglende vilje» er fravær av en tydelig og samlende visjon for driften, og manglende strategi for- og enighet rundt hvordan bedriften ser ut når den den skaleres. Forankring og enighet rundt dette gir den nødvendige «energien» som genererer fart og fremdrift.  98% av alle norske bedrifter er små- og mellomstore. Dette betyr at litt vekst i disse samlet sett utgjør et enormt volum og betydning for norsk verdiskaping.

Slik løser du det:
 

 1. Sikre og etterspør enighet blant eiere og ledelse slik at de opptrer som en enhet.
  Det er ledelsen som skal vise vei. Viser de «hver sin vei», vil også bedriften flyte mer eller mindre formålsløst rundt.
   

 2. Påse at ledelse og lederteam blir komplettert med tilstrekkelig kunnskap om hvordan bedriften skal vokse.
  Sjekk interne ressurser. Mangler det noe ledelses- og strategikompetanse? Eller evne til å hente ut potensial, evner og ferdigheter blant de ansatte? Kartlegg bedriftens samlede gjennomføringsevne for scale-up.
   

 3. Ta frem bedriftens visjon og gjør denne tydelig.
  Beskriv hvilke hovedmål og strategiske grep som skal gjøre at bedriften lykkes med sin scale-up.
   

 4. Lag en enkel kommunikasjonsstrategi som også formidles til de ansatte.
  Kommunikasjonsplanen er et supert instrument for å tegne visjonen inn i den konkrete hverdagen.
   

 5. Legg grunnlaget for en samlende prestasjonskultur – få frem «viljen» i laget ditt.
  I en god bedriftskultur er det ikke bare HVA vi oppnår som teller, men også HVORDAN vi oppnår målene og leverer resultatene. Godt samspill kan sikres gjennom å etablere samspillsregler blant de ansatte som forteller PÅ HVILKEN MÅTE de ansatte ønsker å oppnå målene. Husk å sette ord på hva man de legger i de enkelte samspillsreglene.

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028