20. DESEMBER

De viktigste nøkkeltallene styret bør være oppmerksomme på

Regnskapet er et styringsverktøy for bedriften. Vi presenterer her 3 ulike nøkkeltall som er viktige for ansvarlig og bærekraftig lønnsomhetsutvikling.

Disse nøkkeltallene er enkle å regne ut, og forteller mye om bedriftens økonomiske utvikling, og er også enkle å følge med på;

Driftsmargin - viser hvor mye omsetningen kan synke før vi begynner å tape penger (eller bedriftens evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller). Jo større driftsmargin – desto større tap tåler vi.
 

Arbeidskapital - hvor mye ledig kapital har vi til å jobbe for? Kan vi gjøre opp for oss? Det er ønskelig at arbeidskapitalen utgjør ca. 10-15 % av omsetningen.
 

Egenkapitalandel - viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital, og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Normtall: 30 %. Bør være så høy som mulig, men varierer i forhold til "risiko". Banker ønsker minimum 25 %.  

 

Ved å følge med på disse nøkkeltallene viser vi også ANSVARLIGHET i forhold til;
 

Leverandørene – som ikke vil tape penger på oss (og dermed sette sin egen situasjon i fare, og dette kan føre til utrygge arbeidsplasser)
 

Eiere – som ønsker å ha en sunn og god drift i sin virksomhet, og som vil gjøre dem i stand til å kunne investere i gode løsninger for å oppnå bedre bærekraft på sikt
 

Ansatte – som ønsker trygge arbeidsplasser med fornuftige arbeidsoppgaver. Betyr økt motivasjon for å gjøre en god jobb.

 

Alt dette henger også sammen med omdømmebygging – gode nøkkeltall for en bedrift skaper et godt omdømme hos leverandører, kunder og ikke minst hos banker og andre som bedriften samarbeider med. Det er lettere å få til et fruktbart samarbeid (og dermed gode bærekraftige løsninger) om det økonomiske grunnlaget er bra.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028