19. DESEMBER

Halogen eller LEDpærer? - Det er ingen tvil!

Lurer du på hvorfor du bør bytte ut halogen med LED-pærer? Da bør du lese vårt regnestykke her!

Det er tre faktorer som må vurderes for lønnsomhet rundt valg av halogen- eller LEDpærer; Innkjøpspris, driftskostnader og levetid:

Innkjøpspris
Da LED-pæren kom kostet en pære med vanlig sokkel (E27 sokkel) og LED-spottpærer (GU10 sokkel) ca kr 350,- pr stk. I dag koster en typisk halogen pære rundt 50 kr/stk. mens en LED pære ligger på typisk 100 kr/stk.


Driftskostnader
En LED-pære har normalt 1/10 av strømforbruket av en halogenpære.

Levetid

Normal levetid for lyspærer er rundt 2.000 timer pr år. En halogenpære sies å vare ca 1 år, men varer langt kortere om den er utsatt for «støt» eller «dunk» eksempelvis fra en dør som åpnes og lukkes ofte. En LED-pære derimot kan fint vare i 10 år og tåler dessuten ytre påkjenninger i en helt annen grad. En LED-pære har altså 10 ganger så lang levetid som en halogenpære.
 

Dersom du har ca 50 lyspærer/spotter i huset/lokalet får du følgende regnestykker til sammenligning:

 

Med halogen:

Dette vil gi en årlig kostnad på ca. kr. 6.500,- ut fra følgende:

Pris lyspære: kr. 50,- per/stk. og levetid 1 år.

Effekt lyspære: 40 W.

Brukstid lyspærer 2.000 h/år.

Strømpris 1,0 kr/kWh.

 

(50 stk. x 40 W/stk. x 2.000 h/år x 1,0 kr/kWh) + (50 stk. x 50 kr/stk.) / 1år)) = 6.500 kr/år

(Strøm 4.000 kr/år og innkjøp lyspærer tilsvarer 2.500 kr/år = 6.500 kr/år

 

Dette tilsvarer 130 kr/stk år.

 

Med LED:

Dette vil gi en årlig kostnad på ca. kr. 540,- ut fra følgende:

Pris lyspære: kr. 100,- per/stk. og levetid 10 år.

Effekt lyspære: 4 W.

Brukstid lyspærer 2.000 h/år.

Strømpris 1,0 kr/kWh.

 

(50 stk. x 4 W/stk. x 2.000 h/år x 1,0 kr/kWh) + (50 stk. x 100 kr/stk.) / 10 år)) = 900 kr/år

(Strøm 400 kr/år og innkjøp lyspærer tilsvarer 500 kr/år = 900 kr/år

 

Dette tilsvarer 20 kr/stk år.

 

Konklusjon:

Om en har f.eks. 50 lyspærer/spotter i huset/lokalet med en brukstid på ca. 2.000 h/år (tilsvarer ca. 5,5 timer med lyset på per døgn), så vil en få en årlig besparelse i strømutgiftene alene på 3.600 kr/år. Legger du til prisen på lyspærene vil du kunne spare inntil 5.600 kr/år på lang sikt.

 

Halogen avgir mye varme, og ved bytte til LED vil denne varmen utebli. Derfor må man påregne noe økte kostnader ved oppvarming. Imidlertid er det verd å merke seg er at store deler av varme fra halogen vil ligge opp under taket eller i selve taket dersom det er snakk om spotter. Om sommeren vil varmeproduksjonen fra halogen kreve kjøling. Bruker du LED får du motsetningsvis senket behovet for kjøling.

 

Det er ingen tvil om at du bør bytte til LED som lyskilde. Dette gir også vesentlig mindre brannfare.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028