18. DESEMBER

Hvordan bør du beregne ditt styrehonorar?

Et styre skal være verdiskapende for bedriften, og det sentrale spørsmålet er hva som skal til for å rekruttere ønsket kompetanse i styret.

Det er definitivt ikke bare styrehonorarene som virker som motivasjonsfaktor. Noen av de viktigste faktorene er bedriftens omdømme, og hva slags faglig renomme man kan opparbeide gjennom styrearbeidet.

Styrehonorarene skal gjenspeile den arbeidsmengde som legges ned, den kompetansen som kreves og det ansvaret styremedlemmene har. For å bevare sin uavhengighet er det et viktig poeng at styremedlemmer ikke er avhengig av honorarene de mottar, dvs at eventuelt å måtte trekke seg fra styrevervet ikke må oppleves som økonomisk vanskelig for styremedlemmet.

Et godt tips er å tenke følgende fordeling:

 

1/3 for kompetansen du leverer til bedriften som styremedlem

1/3 for tiden du bruker til dette arbeidet

1/3 for ansvaret du har som styremedlem

 

Vurdèr også rollefordelingen i styret før du takker ja til styreverv.
Hvilke reell påvirkningsmulighet har du? Hvordan ser risikobildet ut?

Les gjerne også julekalenderens luke 8 og  luke12 for flere tips ang styrets funksjoner og roller. 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028