17. DESEMBER

Hvor mye tid bør du sette av til innovasjon og utvikling i bedriften?

Her har du fordelingsnøkkelen for å disponere tid og ressurser for å opprettholde lønnsomhet samtidig som du utvikler bedriften og holder den konkurransedyktig. 

Mange små- og mellomstore bedriftseiere lurer på hvor «mye innovasjon må jeg drive med» for å holde tritt med utviklingen. Mange opplever det som belastende med et stadig krav  om utvikling og omstilling, ellers blir bedriften akterutseilt.

Små- og mellomstore bedriftsledere har gjerne mange sentrale funksjoner i bedriften, og sitter (sammen med de andre ansatte) ofte fanget i sin daglige drift. Det blir ikke tid til utvikling, og de gode ideene havner i den store sekken med «det tar vi senere». Uten god disponering er frykten for å bli forbigått reell.

 

Veiledende nøkkeldisponering av tid for å holde bedriften konkurransedyktig over tid og i en omstillingsperiode, er 70-20-10:

 

Ca. 70% av tid og ressurser til daglig drift

For å sikre at bedriften forblir lønnsom bør 70% av tid og ressurser settes av til «business as usual». Driv på slik du gjør, (selv om det ikke svarer på verdens krav til bærekraftighet).

 

Ca 20% av tid og ressurser til utvikling og forbedring
Rom ble ikke bygget på en dag - ei heller produseres nye løsninger over natten. Ikke sett av for stor del av ressursene til utvikling, - det vil tappe bedriften. Hold fokus på hvordan du gjør dagens produkter mer konkurransedyktige.

 

Ca 10% av tiden kan settes av til innovasjon
Innovasjon innebærer at bedriften tenker nytt, skaper nye produkter og tjenester – hvor risikoen for både å lykkes og å feile er tilstede. Aktiv disponering gjør det mulig å finne et utviklingsrom for nye ideer, eksperimentering med ny teknologi og helt nye forretningsmuligheter. Kreativitet og gode teamprosesser er sentrale faktorer for å lykkes med innovasjon.

 

Modellen har sitt fundament i at man naturlignok ikke kan forvente endring, dersom man gjør ting 100% slik som før. For at modellen skal bli vellykket må forankring i styre og ledelse være på plass, og det må skapes aksept for at profitt og lønnsomhet må betraktes over en lengere tidshorisont. 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028