15. DESEMBER

En god miljørapport gir deg økt konkurransekraft!

I dagens luke får du tips til hvordan du kan utforme og bruke en enkel og god miljørapport.

 

Skal du drive en konkurransedyktig og fremtidsrettet virksomhet i dag må du kunne dokumentere positive miljørutiner og miljøregnskap. Miljørapportering handler om å beskrive hvordan bedriften din jobber med arbeidsmiljø og ytre miljø.

Etter Regnskapslovens § 3-3 skal alle regnskapspliktige foretak rapportere om arbeidsmiljø og påvirkning på ytre miljø i årsberetningen. En god rapport skal tegne et bilde av bedriftens samlede miljøfotavtrykk.

Det er ingen lovfestet bestemmelse som beskriver hvordan miljørapporten skal være, og det finnes mange sertifiseringsordninger å velge mellom (Miljøfyrtårn, ISO m.m.). Det er foreløpig ikke et myndighetskrav å ha sertifiseringsordning, men ofte blir de etterspurt som dokumentasjon. Vi anbefaler derfor at du velger sertifisering.

Følgende spørsmål bør være sentrale når du utarbeider en miljørapport, og er viktige kommunikasjonspunkter til kunder, investorer, leverandører, eiere eller ansatte:
 

 1. Dokumentere sykefraværet – hvor stor er fraværsprosenten?
   

 2. Avfall – et spennende miljøtema!

  • Hvor mye avfall genererer virksomheten? Det er vanlig å måle dette per avfallstype og i tonn per år.

  • Hvilke tiltak gjøres for å redusere avfallsmengden?

  • Hvor stor andel av avfallet går til material- eller energigjenvinning, hvor mye er restavfall?

  • Hvor stor klimanytte bidrar gjenvinningsaktiviteten med? Måles som reduksjon av CO2-utslipp og viser hvor store utslipp som unngås ved å bruke gjenvunnet avfall som råvarekilde istedenfor jomfruelig vare.
    

 3. Energiforbruket – oppgi energiforbruket i kilowattimer (kWh) og eventuelle tiltak som er gjort for å redusere energiforbruket, energioppfølging er en stor fordel og gir oversikt over energibruken.
   

 4. Co2-utslipp fra jobbreiser med bil, tog og fly, og eventuelle tiltak for å redusere co-utslipp fra jobbreiser.
   

 5. Tiltak og handlingsplan – hva skal dere forbedre til neste år?
   

Til slutt lager du en oppsummering hva bedriften har lykkes med av målsettinger for inneværende år og hva som er de viktigste grønne miljøtiltakene for kommende år. Selv om du ikke lykkes med alt, er det viktig å fremheve de faktiske positive tiltakene man har lykkes med.

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028