14. DESEMBER

10 strakstiltak for små og store byggeiere

I dag deler vi det eiendomssektoren selv mener er de beste strakstiltakene for eiere og forvaltere av eiendomsbygg for et mer bærekraftig samfunn. Nyttig lesing også for leietakere som kan etterspørre tiltakene!

Her har du de 10 strakstiltakene som fremkommer av Eiendomssektorens Veikart mot 2050:

 1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
   

 2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
   

 3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
   

 4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
   

 5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
   

 6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
   

 7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
   

 8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
   

 9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
   

 10. Etterspørre fossilfri byggeplass

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028