13. DESEMBER

Mal for god oversikt for dine markedsaktiviteter

Et årshjul med enkel oversikt over dine markedsaktiviteter er en sentral del av markedsplanen. Denne skal inneholde alle dine konkrete bestrebelser på hva du skal gjøre for å nå markedsmålene dine gjennom det kommende året.

Ofte blir aktivitetene mange – her får du tips til hvordan du strukturerer og hva du bør ha med:

 1. Hver markedsaktivitet bør vise tilbake til hvilket hovedmål i markedsplanen man skal bidra til å oppfylle med markedsaktiviteten.
   

 2. Beskriv dine forventede resultats- og aktivitetsmål med aktiviteten. Når du knytter til forventing, blir aktiviteten mer konkret og effekten målbar. Hovedregelen er at dersom du ikke kan gi en god beskrivelse av hva du forventer aktiviteten din skal lede til, bør du trolig droppe den…
   

 3. Sett opp budsjett for hver aktivitet og påse at det er innenfor det du har satt av i hovedbudsjettet
   

 4. Navngi hvem som har ansvar for aktiviteten og når det skal være utført.
  Det bør alltid være en (og ikke flere) som har hovedansvaret.
   

Her ser du en god markedsaktivitetsmal - last ned en redigerbar versjon her:

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028