12. DESEMBER

Hvordan bør styresammensetningen være?

Hvordan bør styresammensetningen være, og hvor mange roller bør du som leder ha? Bør du være både eier, styreleder og daglig leder?

Ja du kan ha flere roller, men husk styret er et kompetanse- og kontrollorgan. Det er derfor visse kombinasjoner som er mer og mindre heldige. Her finner du svaret på hvordan kombinasjonene bør være.

 

Det er ganske vanlig at eiere i norske små- og mellomstore bedrifter innehar rollen som daglig leder og styreleder. De er følgelig dermed også pålagt et juridisk, forretningsmessig og etisk ansvar for utførelsen av sin oppgave.

Den norske anbefalingen til god corporate governance sier at;

Sammensetningen av styret bør være slik at styret kan foreta en uhildet vurdering av daglig leder. Styret sies å være uavhengig når styrets medlemmer ikke har relasjoner til daglig leder på en måte som kan påvirke deres vurderinger og beslutninger. Hensikten med dette er å unngå en for enerådende daglig leder i forhold til styret.

Her får du våre tips til hva vi mener om de ulike rollekombinasjonene:

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028