10. DESEMBER

Lurer du på om du skal innføre LEAN i bedriften?

Sjekk ut denne punktlisten gjennom en uke og du har svaret! LEAN er et tankesett hvor man gjennom involvering av alle ansatte utfører et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid med kundens behov i fokus.

 

Sløsing skal elimineres, kort og godt fordi kunden ikke skal behøve å betale for – ja nettopp – sløsing.

Her er 8 velkjente problemområder du kan kartlegge for sløsing som gjelder uansett konsulentvirksomhet eller produksjonsbedrift:

1. Venting
Hvor mye tid går med til å vente?
 

2. Arbeidsplass
Hvor er ting plassert? Brukes det mye tid på forflytning?
 

3. Overgjøre oppgaven
Når er jobben egentlig utført bra nok?
 

4. Produksjon og lagerhold
Må man bruke ressurser på å produsere mer enn man selger? Og hvor mye behøver du egentlig å ha på lager?
 

5. Feil og avvik
Hvor mye arbeid går med til å rette opp feil som ansatte har gjort?
 

6. Stans i maskinpark/arbeidsverktøy
Hvor ofte og lenge forekommer brudd og avbrekk i arbeidsprosess grunnet uforventet stans i pc, produksjonsutstyr, m.m.
 

7. Forenkling av arbeidsprosesser
Hva er unødvendig bruk av tid og mennesker? Hvor enkelt er det egentlig mulig å gjøre ting?
 

8. Kreativitet
Utnyttes de menneskelige ressursene godt nok? Hvordan gis ansatte utløp for spørsmål og kreativitet rundt egen arbeidssituasjon.

 

Sentralt for prosessen er altså å skape mer verdi med mindre innsats av ressurser. LEAN er en kontinuerlig forbedringsprosess, og er ikke et prosjekt man gjennomfører en gang imellom (slik noen tror). Lean er dessuten mye mer enn teknikker og effektivisering.

 

Det er menneskene i organisasjonen som gjør endring mulig, og dersom man lykkes med LEAN er kanskje den største effekten at man bygger en kultur og et klima for å samarbeide på tvers av avdelinger og forretningsområder.

 

Lykke til!
 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028