5. DESEMBER

En hovedfasit på vekstutfordringer i norske bedrifter (smb'er)

Etter å ha analysert en rekke av små- og mellomstore bedrifters vekstutfordringer, finnes det noen klare fellesnevnere blant dem som opplever stagnasjon i veksten. Den mest vanlige er at ledelsen og/eller styret ikke er enige om vekstmålene og strategisk retning for bedriften. 

Dette symptomet kalles "mangel på vilje til å vokse". Ikke i den forstand at ledelsen ikke vil vokse, men altså at de ikke er enige om hvilke vekst- eller lønnsomhetsmål bedriften skal ha, og hvordan målene skal nås. Det sier seg selv at det blir vanskelig å lede ansatte til gode resultater dersom resultatene er ukare for ledelsen selv.

Slik løser du det:

 1. Sørge for enighet om vekst- og lønnsomhetsmål på kort- og lengre sikt.
   

 2. Utarbeide en fleksibel handlingsplan om hvilke tilstander og hva som skal til for å oppnå målene
   

 3. Legg grunnlaget for en samlende prestasjonskultur blant de ansatte for at HVORDAN vi oppnår resultater er like viktig som HVA vi oppnår.
   

 4. Lag en enkel kommunikasjonsstrategi som formidler de viktigste:

 • Hvem er dere til for?

 • Hva er viktig for dem (målgruppene)? 

 • Hvorfor skal de velge dere? (Verdiløfte, konkurransefortrinn)

 • Hvordan er det vi ønsker at bedriften blir oppfattet? (Omdømme)

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028