Hva må til for å kunne dyrke frem innovasjon i bedriften?

En innovasjon er en ny løsning eller en ny måte å gjøre ting på, - og at denne er så god at den faktisk tas i bruk (ellers forblir innovasjonen kun en idè).

Det er tre grunnpilarer som må være på plass i bedriften for å kunne dyrke frem innovasjon og nyskaping:

1. Tillit
Det må oppleves trygt å dele ideer og tanker med ledere og medarbeidere.

2. Medarbeiderskap
De ansatte opplever at de har et felles ansvar sammen med lederne i å utvikle bedriften, hverandre og seg selv.

3. Innovasjonskultur
Ledere må ha empati når nye ideer skal presenteres. Samspillsregler må på plass for å ha en felles forståelse for hvordan man skal avbryte prosjekter man ikke lenger tror vil være formålstjenlig. Samtidig må «innovatørene» selv få et profesjonelt forhold til egne ideer; Å være produktive og innovative handler om å legge bort det som ikke funker, - og deretter gå videre uten «å føle» så mye på det.

Å jobbe sammen som et innovasjonsteam innebærer at man trener på å dyrke frem spontanitet, uforutsigbarhet og kreative innspill, - det er når man får lov å «gnistre» at innovasjonene kommer. Vær gode støttespillere for hverandre slik at tillit og gjensidig respekt stadig økes innad i teamet. (Og hold eventuelle potensielle «gledesdrepere» og rigide kontrollrutiner på armlengs avstand!)

 

Viktige momenter for å få innovasjonsteamet til å fungere optimalt er:

 

  • Bli kjent med teamet; både menneskene i teamet og oppgavene.

  • Bli enige om mål som alle føler seg forpliktet til å nå

  • Avklar roller og forventninger med hverandre og teamet i sin helhet

  • Bli enige om hva vil gjøre teamet effektivt og gi det legitimitet (prosedyrer)

  • Hold en åpen kommunikasjon hvor ulikheter verdsettes

  • Etabler et godt medarbeiderskap i teamet hvor alle opplever at de kan og må bidra til at teamet utvikler seg.

 

Husk også vårt tips for fordelingsnøkkel til daglig drift, utvikling og innovasjon.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028