JØRANN ØDEGÅRD

Rådgiver - Bedrift / LEAN / Energi

 

Jørann Ødegård har jobbet for Fossekall AS siden 1997, deleier siden 2002.

 

Han har sin formelle bakgrunn fra Gjøvik Ingeniørhøgskole linje for teknisk planlegging. 

 

Før oppstart i Fossekall AS var han ansatt i byggherreselskapet for de to store innlandsprosjektene på 90 tallet. OL på Lillehammer og utbyggingen av Oslo lufthavn Gardermoen. Siden mai 1997 har han brukt sitt engasjement på det vi i dag kaller energieffektivisering og energiomlegging tidligere enøk begrepet. Jørann ser ikke bare bygget isolert, men brenner for å sette energibehovet til enkeltbygg inn i energisystemet. 


Jørann har lang erfaring med integrering av energiledelse etter Lean prinsippene, samt bygganalyser og utredninger med hovedfokus på bruk av nye fornybare energikilder. 

 

Jørann her de senere år også engasjert seg med integrering av Lean i SMB bedrifter. Studentene ved Fagskolen Innlandet nyter også godt av hans kompetanse innen FDV og KEM fag. 


Det kan også nevnes at Jørann har jobbet med Enova SF som programkoordinator siden 2003. Et oppdrag som lyses ut ca. hvert 4 år.

Kontaktinformasjon:

Mobil: 918 29 648

E-post: jo@fossekall.no

 

Fagområde:

 • Godkjent Miljøfyrtårnkonsulent

 • Lean i SMB bedrifter

 • Bygganalyser

 • Energiutredninger

 • Energimerking av yrkesbygg

 • Prosjektledelse

 • Programkoordinator for Enova innen ulike byggeprogrammer siden 2003.

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Fossekall AS tidligere Energiråd Øst

 • Oslo Lufthavn 

 • Sambandsregimentet – Jørstadmoen (Avdelingsvollmester)

 • Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite – LOOC

 • Sambandsregimentet – Div. funksjoner i Stab og tropp.

  
Utdannelse:

 • Gjøvik ingeniørhøgskole – linje for teknisk planlegging

 • Befalsskolen Hærens samband

 • Lillehammer videregående skole allmennfag

Kurs:

 • Lavenergiboliger og passivhus – NTNU

 • Miljøfyrtårn konsulentkurs

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028