GLENN LARSEN

Rådgiver - Bedrift / LEAN / Energi

Glenn Larsen har jobbet som rådgiver hos Fossekall AS siden 2006. 

Han brenner for å analysere prosesser og bedrifter og "knuse" tall, både gjennom energiutredninger og produksjonsprosesser med mer. 

Han har gjennom Fossekall AS jobbet med Enova som programkoordinator, uavhengig konsulent og tredjepartsverifisør i mange år.  

Glenn jobber alltid etter Lean-tankegangen og ikke minst det å implementere Lean-tankegangen inn i din bedrift og dine prosesser. 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 994 38 277

E-post: gl@fossekall.no

 

Fagområde:

 • LEAN

 • Energiledelse

 • Automatikk/SD-anlegg

 • Prosessledelse

 • Prosjektledelse

 • IT-kompetanse

 • Økonomiske analyser

 • Klima-, energi- og miljø prosjekter

  • Utarbeidelse av Klimakalulatorer

  • Energieffektivisering, Energiledelse og Energimerking

  • Energiutredninger

  • Bioenergi- og varmepumpeutredninger

 • Tredjepartsverifisør og programkoordinator: 

  • Enovas program Varme 2012 - 2018

  • Enovas program Bolig, Bygg og Anlegg 2006 - 2018

  • Enovas program Fjernvarme nyetablering 2008 - 2011

  • Enovas program Lokale energisentraler 2008 - 2011

  • Enovas program Kommuneprogrammet 2009

  • Enovas program Konvertering av varmeanlegg 2009

  • Enovas program Varme 2006 - 2007

 

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Fossekall AS, Rådgiver / Prosess- og prosjektleder / Forretningsutvikler

 • McDonalds Familierestaurant Lillehammer, Skiftleder

  
Utdannelse:

 • Høgskolen i Gjøvik, Ingeniør Industriell design og teknologiledelse (Maskin ingeniør)

 • Lillehammer videregående skole, Eksamen i Allmenne, økonomiske og administrative fag

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028