GLENN LARSEN

Rådgiver - Bedrift / LEAN / Energi

Glenn Larsen har jobbet som rådgiver hos Fossekall AS siden 2006.  

Glenn er energirådgiver og rådgiver for Miljøfyrtårnsertifisering. Han er prosessanalytiker og gjennomfører forbedringsprosesser gjennom energiutredninger og produksjonsprosesser, samt implementering av Lean.

Han har gjennom Fossekall AS jobbet med Enova som programkoordinator, uavhengig konsulent og tredjepartsverifisør i mange år.  

Kontaktinformasjon:

Mobil: 994 38 277

E-post: gl@fossekall.no

 

Fagområde:

 • LEAN

 • Energiledelse

 • Automatikk/SD-anlegg

 • Prosessledelse

 • Prosjektledelse

 • IT-kompetanse

 • Økonomiske analyser

 • Klima-, energi- og miljø prosjekter

  • Utarbeidelse av Klimakalulatorer

  • Energieffektivisering, Energiledelse og Energimerking

  • Energiutredninger

  • Bioenergi- og varmepumpeutredninger

 • Tredjepartsverifisør og programkoordinator: 

  • Enovas program Varme 2012 - 2018

  • Enovas program Bolig, Bygg og Anlegg 2006 - 2018

  • Enovas program Fjernvarme nyetablering 2008 - 2011

  • Enovas program Lokale energisentraler 2008 - 2011

  • Enovas program Kommuneprogrammet 2009

  • Enovas program Konvertering av varmeanlegg 2009

  • Enovas program Varme 2006 - 2007

 

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Fossekall AS, Rådgiver / Prosess- og prosjektleder / Forretningsutvikler

 • McDonalds Familierestaurant Lillehammer, Skiftleder

  
Utdannelse:

 • Høgskolen i Gjøvik, Ingeniør Industriell design og teknologiledelse (Maskin ingeniør)

 • Lillehammer videregående skole, Eksamen i Allmenne, økonomiske og administrative fag

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028