ETTERTRAKTET KOMPETANSE

Fossekall utdanner fremtidens fagskoleingeniører ved Fagskolen i Innlandet

Fossekall AS har gjennom de siste 10 årene utgjort en vesentlig undervisningskompetanse ved KEM-faglig undervisning (Klima, energi- og miljøfagene) på Fagskolen Innlandet (på Gjøvik).

 

Nå ønsker Fagskolen Innlandet også vår bistand til undervisning av anleggsfagene «anleggsdrift», «geoteknikk» og «anleggskonstruksjoner».

Ettertraktet kompetanse i Fossekall AS; Glenn Larsen og Jørann Ødegård (t.h).

Glenn Larsen og Jørann Ødegård hos oss ser frem til å skape engasjement og fagstolthet for de kommende generasjoner fagskoleingeniører, og vi er stolte og glade for at Fagskolen Innlandet har valgt oss også for de nye fagene!

Våre undervisningsfag er nå:
 

  • Energi- og miljøeffektive bygg og anlegg

  • Energivurderinger og energimerking

  • Energiledelse

  • Luftbehandling og sanitæranlegg

  • Anleggskonstruksjoner

  • Geoteknikk

  • Anleggsdrift

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028