SLIK JOBBER VI

  • Strategiprosesser

  • Lønnsom bærekraft

  • Lean Business Planning

  • FRAM-programmer

  • Mål- og situasjonsanalyse

  • Markedsinnsikt

FORBEDRET KONKURRANSEKRAFT ER VÅR VALUTA

VI har verktøyene som behøves for å ta din bedrift til nye høyder. 

Kontinuerlig utvikling av bedriften er ditt fremste konkurransefortrinn!
 

Med FOSSEKALL som rådgivere får du en systematisk tilnærming til utviklingen av bedriften, samt evne til å endre driften i takt med viktige påvirkere og trender.
 

Vil du bli en del av det grønne skiftet?

Skal vi lykkes med å nå klimamålene og opprettholde et produserende næringsliv, må lønnsomheten være i behold. «Det blir intet grønt skifte med røde bunnlinjer», sa Kristin Skogen Lund (NHO-årskonferanse 2017). Utfordringen næringslivet står i nå er omlegging til mer energi- og miljøvennlig drift og samtidig forbedre lønnsomheten.

 

FOSSEKALL har de siste 30 årene hatt rådgivere fra miljø-, energi og tradisjonell forretningsutvikling. I skjæringspunktet mellom disse fagområdene, finnes vår solide rådgivningskompetanse.

 

FOSSEKALL gir konkrete råd ut fra dagens driftssituasjon om hvordan du kan legge om til grønnere drift, skape fordeler av det - og samtidig ha god lønnsomhet.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028