Fish

Nå får du bistand til å finne prosjekter!

Vi finner nye utviklings- og innovasjonsprosjekter som kan skape vekst og utvikling i bedriften

Tid til rådighet for å finne nye vekstmuligheter for din bedrift?
Bli med nå!

Nå kan inntil 20 utvalgte bedrifter i Lillehammer, Gausdal og Øyer kan få kostnadsfri bistand til å avdekke og vurdere potensielle utviklings- eller innovasjonsprosjekter som kan skape økonomisk vekst for bedriften.

 

Dette er et tilbud til lokale bedrifter som har innsatsvilje og ønske om vekst, men som behøver utviklingsideer eller bistand med å se bedriftens muligheter. Innovasjon- og utvikling kan bety et nytt produkt eller tjeneste. Det kan også bety å tilby produktet på nye markeder, på en ny måte, eller med et forbedret innhold til kundegruppene.

 

Bedriftene får diskutert prosjektmuligheter, vekstpotensial og få satt opp en skisse til hva som skal til for å få realisert prosjektet. Denne kan benyttes for prosjektgjennomføring, eller danne grunnlag for videre søknader gjennom virkemiddelapparatet dersom dette er en forutsetning for realisering. Det er ingen egenandel knyttet til tilbudet, men bedriftene må sette av tid til egeninnsats for kontakt/møte med rådgivere fra Fossekall.

 

Fossekall AS har god kjennskap til virkemiddelapparatet, og har fått bevilget prosjektmidler av Regionrådet i Lillehammer-regionen Vekst for gjennomføring av prosjektet.

Ta kontakt med Fossekall AS, prosjektleder Eli K. Saastad, eks@fossekall.no, tlf: 951 44 655 så snart som mulig for nærmere informasjon og avtale.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028