Tid er ikke bestemt enda

|

Sted er ikke bestemt enda

Trygg og tydelig i lederrollen

Dette kurset setter søkelyset på rollen du har som arbeidsgiver, egen identitet som leder, og kunnskap knyttet til retter og plikter i arbeidslivet. Samtidig byr vi konkrete verktøy som gjør deg trygg og tydelig i lederrollen.

Trygg og tydelig i lederrollen

Tid og sted

Tid er ikke bestemt enda

Sted er ikke bestemt enda

Om arrangementet

Velkommen til lederkurs der du, sammen med andre småbedriftsledere, setter av tid til deg selv og hvordan du ønsker å forme din egen lederrolle!

Dette kurset setter søkelyset på rollen du har som arbeidsgiver, egen identitet som leder, og kunnskap knyttet til retter og plikter i arbeidslivet.  Samtidig byr vi konkrete verktøy som gjør deg trygg og tydelig i lederrollen.

Kurset går over to dager med overnatting, og retter seg primært mot ledere med 2-15 ansatte. Har du 20 ansatte og ser at dette er nyttig for deg, er du selvfølgelig velkommen!

Av hensyn til kursets læringsinnhold og covid-19 har vi satt et tak på 10 deltakere. Deltakerne signerer for taushetsplikt om forhold hva gjelder andre bedriftsledere og deres virksomheter.

Mer informasjon om kursinnhold og kursholder kan du laste ned her.

Påmeldingsfrist: dato, men husk: Det er få plasser, så meld deg gjerne på før! Meld interesse 

Om kursholder:

Kursarrangør er Fossekall AS, og kursholder Hedvig Rognerud.

Hedvig Rognerud holder foredrag og kurs om ledelse, endringsledelse og samhandling. Hennes grunntanke er at gjensidig respekt skaper tillit og forhindrer konflikter. Hedvig har en raus og tillitsskapende tilnærming, og byr på varm humor og dypt alvor. Hun har lang erfaring som leder, coach, skribent, bedriftsrådgiver og fra HR, og arbeider nå som forretningsutvikler hos Fossekall AS på Lillehammer.

«Dette er ein foredragsholder som eg trygt kan anbefale. I mitt arbeid som direktør i Kulturminnefondet har eg erfart at vi har fått eit stort fagleg utbytte av hennar kompetanse innan coaching, leiarutvikling og teambuilding.»

Simen Bjørgen, Norsk Kulturminnefond

Dele dette arrangementet