Når som helst

|

Når som helst

Kurs i omdømmebygging

Har du ønske om å bygge en sterk identitet og omdømme rundt din bedrift? Vi tilbyr et komprimert kurs for hovedelementene om hvordan du bygger omdømmet for din bedrift. Bedriftens omdømme er en refleksjon av dens identitet, og på kurset lærer du om forutsetninger og hvordan identiteten kan ut

Kurs i omdømmebygging

Tid og sted

Når som helst

Når som helst

Om arrangementet

Kurs i omdømmebygging

Hva er oppfatninger og hva er virkelighet?

Kurset gir deg et bevisst forhold til hvordan omdømmet endres, kunnskap om omdømmets forutsetninger og ledelsesperspektiver, samt praktiske verktøy for å lykkes med omdømmebygging. Kurset passer for bedriftsledelse, avdelingsledere, ansatte og styrerepresentanter. Kurset gjennomføres med teori og praktiske oppgaver.

Kursinnhold:

Del 1: Hva innebærer det å bygge et omdømme – og hvilken verdi representerer det? Hva påvirker omdømmet? Ledelsetema, forankring og forutsetninger for å kunne jobbe aktivt med omdømmet.

Hva er oppfatninger og hva er virkelighet? De ulike problemstillingene mellom oppfatninger og virkelighet. Bedriftens verdier i fokus ved omdømmebygging.

Del 2: Praktisk omdømmebygging – kjernen i omdømmet og hvordan kommunisere det? Omdømmets operasjonelle sider og de viktigste dimensjonene. Forankring, verdier, identitet og kommunikasjon. Omdømmet som driver for positiv kundeadferd.

Varighet:

1 dager fra kl. 09:00 - 16:00 (Alt. 2 dager fra 13:00 - 16:00)

Målgruppe

Bedriftens ledere, daglig leder, ansatte og styremedlemmer.

Kontakt oss for kurs: Om oss

Dele dette arrangementet