Når som helst

|

Når som helst

Kurs i forretningsutvikling

Ønsker du å bli bedre rustet til å ta ansvaret for å utvikle og gjennomføre helhetlige planer for bedriftens vekst og lønnsomhet? Vi tilbyr kurs i hvordan du kan utvikle bedriften du representerer best mulig. På dette kurset får du en helhetlig tilnærming til alle bedriftens utviklingsområd

Kurs i forretningsutvikling

Tid og sted

Når som helst

Når som helst

Om arrangementet

Kurs i forretningsutvikling

Hvor bevisst er du på bedriftens utviklingsmuligheter?

Kurset gir deg konkrete styringsverktøy for hvordan det kan skapes lønnsom vekst i bedriften. Etter endt kurs vil du bli i stand til å ta ansvaret for å utvikle og gjennomføre helhetlige planer for bedriftens vekst og lønnsomhet. Kurset gjennomføres med teori og oppgaver hvor man raskt får omsatt teorien til praktiske ferdigheter.

Kurset går over 2 dager på heltid eller 4 dager deltid.

Kursinnhold:

Del 1: Hva skal til for at bedriften skal vokse? Og hvorfor vokser ikke bedriften?

Verdistrømsanalyse. Vekstmål og målstyring. Visjoner og verdisett. Lean business planning. Behov, kundesegmenter og målgruppeanalyse. Workshop i kundeløftearbeid.

Del 2: Innovasjon og utvikling. Hvor i bedriften gjøres det? Se din bedrift i lys av innovasjon- og vekstteori. Hvilke planer må vi ha for å lykkes? Markedsplanlegging, kommunikasjon og markedsplaner. Skap verdier gjennom kundereisen.

Del 3: Bærekraft og trippel bunnlinje. Hvordan får du grønn konkurransekraft og blir en del av det grønne skiftet? Miljøsertifiseringsordninger, årsapportens krav om miljørapportering.

Del 4: Hvordan skape en prestasjonskultur og rom for utvikling og innovasjon i bedriften. Samspill og medarbeiderskap. Tidsdisponering og rom for utvikling.

Varighet 

2 dager fra kl. 10:00 - 16:00 (Alt. 4 dager fra 13:00 - 16:00)

Målgruppe 

Bedriftens ledere, daglig leder, styremedlemmer.

Kontakt oss for kurs: Om oss

Dele dette arrangementet