SLIK JOBBER VI

  • Energiberegning/energimerking ved bruk av programmet SIMIEN

ENERGIMERKING 

"Løfter du energimerkingen fra E til C ser strømregningen helt annerledes ut. Men det aller viktigste bør være honnøren for bruk av fornybar energi".

Utfør energimerking med frittstående konsulent!

Energimerkingen er ikke bare et statlig pålegg for deg som byggeier, men en mulighet for avdekking av ditt byggs potensialet for energieffektivisering.

Fossekall er et privat og frittstående selskap og godkjent rådgiver. Vi vil derfor kunne bistå og veilede deg trygt og uavhengig. 

Energiattesten er ikke bare et energimerke, men også en tiltaksliste med svaret på ditt byggs energipotensialet. Velger en å gjennomføre tiltak fra tiltakslisten vil dette gi et mer energieffektivt, miljøeffektivt og attraktivt bygg.

Ring Jørann Ødegård i dag for en hyggelig prat om energimerking.

Kort om energimerking:

Alle yrkesbygg over 50m2 som selges eller leies ut må kunne dokumentere gyldig energiattest. I tillegg skal yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest, og tekniske anlegg over en viss størrelse skal energivurderes. Ordningen er nå underlagt Enova (tidligere lå ordningen under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)). Plikten til å følge regelverket ligger hos eier av bygningen. 

 

​Skalaen for energimerket går fra A til G. Dersom salget eller utleie yrkesbygget, eller boligen, markedsføres, skal energimerket være en del av markedsføringen. Energiattesten kan oppdateres når som helst og er gyldig i 10 år. Utbedringer for å gjøre bygget eller boligen mer energieffektiv vil kunne påvirke energitilstanden og karakteren – og følgelig også din lønnsomhet.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028