SLIK JOBBER VI

 • Varme og varmentraler

 • Fjernvarme og fornybarenergi

 • Ventilasjon

 • Energimerking

 • Energieffektivisering

 • Energiledelse

 • Støtteordninger

Målet for 2020 er at CO2-utlipp fra bygg skal være 0.

Energieffektivisering - lønnsomt for lommebok og miljø!

Tidligere var ENØK i fokus, nå snakkes det om energieffektivisering. Men de 2 hovedprinsippene er fortsatt det samme:

 1. Redusere byggets energibehov i størst mulig grad.

 2. Dekke størst mulig grad av resterende energibehov med fornybar energi.

Drift av byggninger står for ca. 45 % (ref. NVE rapport: Energibruk i Fastlands-Norge ) av stasjonær energibruk i Norge. Å bruke energien mer effektivt er et av de viktigste satsningsområdene mot et mer miljøvennlig samfunn. Det er en utfordring å oppnå bred enighet for fastsettelse av CO2-vekting av strøm, - altså hvor mye CO2 man indirekte slipper ut ved å bruke strøm. Dette skyldes dels at beregningene er kompliserte, samt at de påvirker politiske og kommersielle interesser.

Samfunnsengasjementet knyttet til energi- og klimaspørsmål har økt.

Målet er at klimagassutslippene fra bygg skal komme ned til null. Både EU og den norske regjeringen har satt som mål at utslippet i nye bygg skal være på nesten null allerede i 2020.

Forskriftene i dag benytter netto energibehov som måltall på energieffektivitet, ref. energirammer.

 

Vi følger kontinuerlig debatten om andre måter å beregne energieffektivitet som f.eks. primærenergi, levert energi, livssyklusanalyser (LCA), etc.

Ring oss dersom du vil ha hjelp til å bli med å nå målet!

"Den mest miljøvennlige kWh,

er den du ikke bruker"

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028