SLIK JOBBER VI

  • Karbonproduktivitet

  • Markedsoptimalisering

  • Miljøsertifisering

  • Støtteordninger

Med gode miljøråd kan du høste god inntjening også i fremtiden!

Direkte økonomiske besparelser gjennom redusert forbruk har lenge vært enerådende årsak til ønske om ulike sparetiltak. Det er det fortsatt, og med en ytterligere dimensjon; Uavhengig av bransje blir de som nå ikke kan dokumentere tilstrekkelige miljøtiltak stadig oftere valgt bort til fordel for konkurrenten. Bedrifter uten dokumentasjon blir forbigått i anbudskonkurranser, får mindre etterspørsel, reisemål uten tanke for miljøet blir uinteressante opplevelser, etc.

 

Generelt vil leverandører uten et miljøvennlig uttrykk i produktene sine tape terreng. Om ganske kort tid vil de fleste betrakte tilstrekkelige energi- og miljøtiltak som en selvfølgelig forutsetning i produktet vi får tilbudt. Attraktiviteter ved produkter, som eksempelvis et bevisst miljøavtrykk, starter gjerne som nettopp attraktiviteter, men blir selvfølgeligheter etter hvert som vi venner oss til disse. Dersom du da ikke har innrettet deg etter de kommende standarder, vil du raskt tape terreng og image. Dette ligger som en naturlig følge av økt bevissthet rundt de irreversible konsekvensene dersom klimamålene (ref FNs bærekraftsmål/Parisavtalen), ikke nås.

Valget om å bli en del av «det grønne skiftet» er en beslutning du tar. Vi vet hva som skal til for å gjøre deg «grønn nok», med komplett rådgivning om tiltak og mulige støtteordninger.

NÅ ER GODE RÅD GRØNNE!

"Det blir intet grønt skifte med røde bunnlinjer". (Kristin Skogen Lund, NHO jan 2017) 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028