top of page
IMG_9289.JPG

Eli Kristine Saastad

Forretningsutvikler | Bærekraftsrådgiver |  Produkt- og markedsstrategi

Kontaktinformasjon:

Mobil: 951 44 655

E-post: eks@fossekall.no

Om Eli

De siste 6 årene har jeg bistått svært mange bedrifter fra ulike bransjer til økt lønnsomhet og vekst med deres innovasjon- og utviklingsprosjekter. Jeg bidrar til gjennomføring og tilføring av nye forretningsideer, med høyt fokus på de bærekraftige og fremtidige forretningsmodeller og områder. Har en spesiell forkjærlighet for «grønn konkurransekraft» hos bedrifter og gjør vurderinger/utførelser av klimamålsettinger og klimarapporter som står til vesentlighetskravet.

 

Er faglig sterk i sammenhengen klimamål, genuin grønn vekst, fornyet markedsposisjonering og omdømmepåvirkning. Leder også Fossekalls interne innovasjonsprosjekt «Global 6% Solution - et strategisk styringsverktøy for bedrifter»

 

Jeg trives godt i formidlingsmodus og er foredragsholder, konferansier for næringskonferanser, gjennomfører av workshops m.m. Jeg inviterer deg  deg gjerne ut av boksen for å tenke nytt om nytt eller nytt om eksisterende. Som din rådgiver finner vi arbeidsform, mål og retning for arbeidet sammen!

Fagområde:

 • Bærekraftsrådgiver

 • Prosjektledelse

 • Markedsføring

 • Kommunikasjon

 • Omdømme- og merkevarebygging

 • Strategi- og endringsprosesser

 • Innovasjon- og idèutvikling

 • Grafisk design

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Bedriftsrådgiver Fossekall AS

 • Daglig leder Tønsberg Næringsforening

 • Selvstendig næringsdrivende, Innovatøren

  
Utdannelse og kurs:

 • Klimaregnskap og rapportering, DNV

 • Coaching og ledelse, Universitetet i Sørøst Norge

 • Grafisk kommunikasjon- og design, Sissels Grafiske AS

 • Branding and standards, Arthur Andersen

 • 1. avd. jus, Universitet i Oslo

Eli i Fossekall

Eli startet i Fossekall AS i januar 2017. Eli brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.

 

Eli tar også markedsoppdrag (posisjonering, markedsstrategi, kommunikasjon, innholdsmarkedsføring) for ulike bedrifter.

 

Eli utarbeider egne kursprogram for vekstbedrifter i regi av Innovasjon Norge, samt næringsregioner som ønsker nytt fokus og vekst i sitt næringsliv. Eli har god kjennskap til premissgivere for næringsutvikling og virkemiddelapparatet.

Konkurransekraft, ideutvikling, gjennomføringskraft, kundeverdi og «grønne» fortrinn, er Elis viktigste drivere i arbeid med våre kunder. 

 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 951 44 655

E-post: eks@fossekall.no

bottom of page