Direktelinje - Telefonhjelp til bedriftsledere

Kaos, avmakt og muligheter – telefonhjelp til småbedriftsledere

Hei!

Takk for at du har valgt å benytte vår telefonhjelp.

Vennligst fyll ut skjema under:

De første 15 minuttene er kostnadsfri behovsavklaring for deg som ringer inn.

Direktelinje med rabattert pris kr. 400,- + mva per påbegynte halvtime etter behovsavklaringen. 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028