Direktelinje - Telefonhjelp til bedriftsledere

Kaos, avmakt og muligheter – telefonhjelp til småbedriftsledere

Fossekall oppretter direktelinje for småbedriftsledere som trenger noen å snakke med om kaos, avmakt og muligheter i den situasjonen de står i!

 

På dette telefonnummeret møter du Hedvig Rognerud, forretningsutvikler gjennom mange år og sertifisert coach, som lytter til det du har behov for å snakke om.

 

Hvis du ringer og hun sitter opptatt, ringer hun opp igjen ved første anledning.

 

De første 15 minuttene er kostnadsfri behovsavklaring.

I løpet av de første 15 minuttene blir dere enige om dette er tilstrekkelig i forhold til dine behov, eventuelt hvordan dere går videre knyttet til det du trenger nå.

 

I fellesskap blir dere enige om dere skal fortsette samtalen, eller om du skal sluses videre til andre i teamet vårt, som har en spesiell kompetanse innenfor det området du er opptatt av.

Teamet i Fossekall er satt sammen av ulike fagpersoner for raskt, og best mulig, å bistå bedrifter i uforutsette situasjoner, nødvendige omstillinger og viktige valg med tanke på framtida.

Vi har også kompetanse på ulike former for akutt bistand, som hjelp til kriseinformasjon eller personlig coaching.

Nå har vi opprettet en åpen linje funksjon for deg som trenger noen å snakke med om din situasjon og hvordan møte den best mulig, enten det gjelder:

LEDELSE

 • Kriseledelse

 • Permitteringer

 • Omsorg for ansatte

 • Intern informasjonsstrategi

 • Avmaktsfølelse 

MARKED

 • Ekstern informasjonsstrategi 

 • Kundeoppfølging 

 • Hvordan få levert varer og tjenester, og opprettholde et minimum av inntekt

DRIFT

 • Avbestillinger og endringsbestillinger

 • Redusert kapasitet og/eller tilgang på ressurser

 • Likviditet

 • Strakstiltak 

FRAMTID 

 • Videre drift

 • Nye forretningsmuligheter

 • Veivalg og langsiktig strategi

Ring Hedvig Rognerud nå på telefon 903 63 096, eller fyll ut skjema under, så kontakter hun deg.

De første 15 minuttene er kostnadsfri behovsavklaring for deg som ringer inn.

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028