Holding Leaf

Hvordan skifter vi egentlig?


I grensesnittet du ser over har vi arbeidet i over 20 år. Fremtiden krever at de to fagområdene settes i en stadig tettere sammenheng dersom vi skal lykkes med å nå FNs bærekraftsmål og klimaforpliktelser inn mot 2030.


Det er næringslivet selv som sitter på nøkkelen til "det grønne skiftet". Nye krav til miljø forutsetter og gir rom for nye forretningsmuligheter. Har du en bevisst holdning til miljøet kan du redusere kostnader betraktelig, i tillegg til at en helt ny verden av potensielle inntektsmuligheter åpner seg. Bedrifter som  tjener miljøet og tar ansvar for fremtidige generasjoner, er de bedrifter som blir etterspurt i fremtiden.
 

Vi hjelper deg med å finne riktig forretningsmodell og gjør analyser og optimaliserer din produktportefølje.

En gjennomgang av bedriftens eget liv og virke, vaner og uvaner, må også til evaluering. 

Vi bistår gjerne i å gjøre din bedrift til en del av fremtidens løsning!
 

Les gjerne mer om de klimamessige forpliktelser i Parisavtalen av 2015 her.

Les gjerne mer om FNs bærekraftsmål og hva som skal til for at vi sammen skaper fremtidens bedrifter.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028