Få en gratis rådgivningstime med workshop!

Ring oss gjerne på tlf 400 500 99 eller fyll ut kontaktskjemaet. 

Vi kontakter deg straks!

Gratis rådgivning og workshop - hvorfor det?

Vår erfaring er at mange bedrifter er usikre på hva som er riktige løsninger for deres utfordringer, eller hva et "grønt skifte" vil innebære for dem. Utfordringene er ofte relatert til å øke veksten i bedriften, få tydelige kundeløfter, oppnå optimal verdistrøm, etablere “grønne konkurransefortrinn», ta en større markedsposisjon, identifisere og gjennomføre nye muligheter for bedriften, og oppnå bedre energi- og miljøledelse. Vi ønsker å tilby en gratis workshop fordi vi vet at dette er komplisert og sammensatt område, og mange bedrifter vet ikke helt hva de skal etterspørre av rådgivningstjenester på dette feltet.

Hva innebærer en workshop?

Formålet er å diskutere igjennom utfordringene og se på bedriftens mulighetsrom. Vi stiller med to erfarne rådgivere innen forretningsutvikling og energi- og miljøarbeid. Vi setter av inntil to timer, og du får konkrete råd du kan vurdere videre.

Forberedelser før workshop

Bedriften bør gi en kort forklaring omkring aktuelle problemstillinger rundt dagens drift, og finne frem eksisterende kommunikasjon-, strategi- produksjons- og markedsplaner (dersom dette finnes).

Hva forventer vi?

Vi ønsker en mulighet til å vise deg at våre råd gir lønnsomme og smarte vekstmuligheter for din bedrift. Vi håper selvsagt du velger å jobbe videre sammen med oss etter endt workshop, men dette står du fritt til å vurdere. Vi har jobbet med forretning- og energirådgivning i 25 år, og har bidratt til lønnsom vekst i utallige bedrifter gjennom konsulentoppdrag og vekstprogrammer. Vi jobber med det grønne skiftet hver dag, og vi tror du vil bli fornøyd med oss som din nye partner – prøv oss da vel!
 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028