NY POTENSIALSTUDIE!

Lillehammer og Gjøvik er de mest aktuelle stedene i Oppland for plassering av et hyperscale datasenter

network-2402637_1280.jpg

Fossekall AS har fra januar til november 2018 arbeidet med potensialstudiet «Mulighet for Hyperscale Datasenter i Oppland». 
vi har ønsket å medvirke positivt til å se på Opplands muligheter for etablering av en fremtidsrettet næring i vekst som Regjeringen ønsker å legge til rette for.

 

Hovedfokus i rapporten er hvordan og hvor ett eller flere datasentre i Hyperscale størrelse potensielt burde vært plassert/realisert i Oppland. Rapporten gir informasjon for datasentre også i andre størrelser, kraft og kapasitetsanliggender, og bruk av overskuddsvarme som kan bli en svært viktig "følgesvenn" for et datasenter.

Funnene vi har gjort gir informasjon om hva man potensielt kan forvente av effekter og hvilke effekter man kan forvente hvor. I tillegg gir rapporten veiledning til kommuner om sentrale forhold å hensynta dersom man vurderer tilrettelegging for datasenter.

Fokus i potensialstudiet er å bidra til et best mulig underlag som kan føre til realistiske perspektiver og økt investeringsvillighet. Med «investor» menes i denne sammenheng en internasjonal hyperscale datasenteraktør som vil vurdere investering i Norge og Oppland, samt vertskommunen som bør påregne en økonomisk innsats som investering i potensielle fremtidige arbeidsplasser som et datasenter kan gi. 

Funnene i rapporten er satt i en kontekst om størst mulig verdiskaping, størst mulig fremvekst av arbeidsplasser, høy miljøprofil utover bruken av norsk vannkraft, og sirkulær økonomi.

Potensialstudien er initiert av Fossekall AS, og det ble innvilget finansiell støtte til potensialstudiet fra 
”Grønt Næringsfond” fra Oppland Fylkeskommune.

Rapporten kan du lese i sin helhet her.


Lillehammer, november 2018

Prosjektgruppen i Fossekall AS
 
Glenn Larsen
Jøran Ødegård
Eli K. Saastad
 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028