SLIK JOBBER VI

  • FRAM-programmer

  • Lean Business Planning

  • Mål- og situasjonsanalyse

  • Markedsinnsikt

  • Lønnsom bærekraft

Å SKAPE EN MER

BÆREKRAFTIG BEDRIFT

"Det største hinderet for vekst i bedrifter er dyp forelskelse i eget produkt - og at bedriften er fanget i sin egen daglige drift". 

Hvordan gjøre bedriften din lønnsom og klar for vekst?

Har du et ønske om å bli en mer utviklings- og innovasjonsorientert bedrift? Eller komme i rett modus for kontinuerlige forbedringer? Våre prosesser skal identifisere gode og mulige utviklingstiltak, analysere inntektsstrømmer og optimalisere produkt- og tjenesteporteføljen. FOSSEKALL gjør deg i stand til å foreta de riktige prioriteringene for økt lønnsomhet, vekst og bunnlinjestyrke. I våre prosesser harmoneres forretningsutvikling med reell gjennomføringskraft.


Utfordringen for mange små- og mellomstore bedrifter er å ivareta balansen mellom kortsiktig drift og langsiktig utvikling – og innovasjon. Virksomhetene blir i stor grad fanget i den daglige driften, og oppgavene blir mange for ledelsen. FOSSEKALL bistår deg med å se på bedriften i nytt lys og har gode prosesser for å gjenvinne balansen.

 

Skal vi skreddersy et vekstprogram for deg?

FOSSEKALL er sertifisert for Innovasjon Norges FRAM-programmer og har ledet ca. 200 bedrifter gjennom 25 år til økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft. Vi produserer skreddersydde vekstprogrammer med regionale nedslagsfelt hvor fokus er økt lønnsomhet for et samlet regionalt- eller lokalt næringsliv.

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028