Vårt bærekraftsarbeid

logo Miljøfyrtårn.jpg
Logo_6psglobalsolution.png
kapro_fossekall.jpg
Reel karbonproduktivitet (kapro) vist mot ønsket kapro for å oppnå genuin grønn vekst, med akkumulert kapro for alle år vist ved blått punkt.

Miljøfyrtårnsertifisert

 

Vi følger gjeldene miljølovgivning samt krav og standarder på miljøområdet, men har som mål å gjøre det bedre enn kravene.  Vi er sertifisert i Miljøfyrtårn. Vi vil være en god rollemodell for våre ansatte, kunder, eiere, myndigheter, konsulenter og leverandører når det gjelder miljøspørsmål og bærekraft.

 

Vårt engasjement og arbeid som forretningsutviklere gir oss samfunnsansvar som er viktig i vårt daglige arbeid. Vi tar økonomisk ansvar ved å følge både etiske og juridiske retningslinjer når vi utfører arbeidet vårt. Samfunnsansvar omfatter også å sikre at våre medarbeidere er fornøyd og velfungerende samt unngå alle former for diskriminering på arbeidsplassen.

 

Vi sørger for et godt arbeidsmiljø og beskytter våre medarbeidere mot skader og helsefarlig forhold»

 

Ønsker du å se miljørapporten fra Fossekall, kontakt post@fossekall.no

Global 6% Solution

Vi har utviklet et digitalt styringsverktøy for bærekraft, Global 6% Solution, som vi legger til grunn for vårt arbeid. Styringsverktøyet gjør det mulig for oss å oppnå genuin grønn vekst for vår drift ved å sette konkrete mål for co2 reduksjon samtidig som vi holder fokus på verdiskaping. 

Gjennom Global 6% solution øker vår karboneffektivitet, vår KAPRO, dvs at vi hvert år skal skape mer verdier med mindre innsats av co2. Dette er satt i et forbedringssystem som muliggjør reell, og vesentlig, genuin grønn vekst. Om du vil lese mer om styringsverktøyet kan du klikke her.

 

Her er våre utviklingstall siden Parisavtalens oppstart. Måloppnåelsen vår styrer mot 45% reduksjon innen 2030. Som det fremgår av grafen har vi hatt et for høyt utslipp i en periode som vi "må ta igjen" innen 2030.

Vårt utgangspunkt for måling, altså vår utgangskapro er styrende for hvordan vi skal jobbe. I 2015 var vår KAPRO 430.000,- dvs at vi skapte verdier  til samfunnet for kr 430.000,- pr tonn co2. Målet vårt i 2030 er å oppnå en KAPRO hvor vi skaper verdier til samfunnet på kr. 972.000,- pr tonn co2. Da har vi forbedret oss med 45% fra vårt utgangspunkt. Det teoretiske fundamentet for dette finnes i Per Espen Stoknes' teorier om hvordan oppnå genuin grønn vekst.

 

Nå peker grafen peker riktig vei siden 2019, og det er vi stolte av selv om vi vet vi har noe å "ta igjen" frem til måloppnålsen. Dette skal vi gjøre ved å øke forbedringene ytterligere hvert år slik at vårt akkumulerte resultat blir som samfunnet forventer av oss i tråd med Parisavtalen.