The Five Behaviours innhold

SLIK JOBBER VI

  • Ledercoaching og rådgiving

  • Lederteam – Utviklingsprogram, coaching og rådgiving

  • Mellomlederopplæring

  • Kurs –«Trygg og tydelig i lederrollen»

  • Foredrag – «Bærekraftig ledelse» 

LEDELSE

Ledelse kan defineres som  «koordinering av de forventninger du møter, fra eiere, ansatte og kunder». 

Team- og ledercoaching, undervisning 

Tydelig lederskap i samspill med godt fungerende team er en forutsetning for å skape gode resultat, enten vi snakker forretningsutvikling eller aktive bidrag til det grønne skiftet. 

 

Vi skaper bedre bedriftsprestasjoner gjennom menneskelig engasjement, erfaren prosessledelse og en unik verktøykasse tilpasset leder- og organisasjonsutvikling, coaching, kurs og foredrag.  

 

I alle våre oppdrag legger vi vekt på en raus og tillitsskapende tilnærming, der deltakernes egne ønsker, forutsetninger, og potensial gis oppmerksomhet. 

Hva er de viktige elementene i lederutvikling?

Bevissthet rundt egen identitet som leder, og hvordan prioritere selvledelse i en hektisk hverdag, kan styrkes gjennom ledercoaching 1:1 eller deltakelse på kurset «Trygg og tydelig i lederrollen». 

 

Team og organisasjonsutvikling er godt egnet til mer omfattende programmer der involvering, engasjement og aktivt medarbeiderskap settes på dagsorden:

 

  • Programmet 5 atferdstrekk i et velfungerende team utfordrer deltakerne til å strekke seg mot felles mål gjennom aktivt å styrke tilliten til hverandre, legge til rette for gode og viktige meningsutvekslinger, forplikte seg til beslutninger som er tatt og holde seg selv og hverandre ansvarlige underveis. Programmet måler status på de 5 områdene ved start og slutt, og legger opp til stor grad av involvering underveis. På denne måten hjelper vi deltakerbedriften til en raskere, bedre og kollektiv måloppnåelse. 

 

  • ECC (Excelling at Customer Centricity) retter seg mot virksomheter som ønsker å sette kundenes behov i sentrum, og legger til rette for kundesentrisitet i alle ledd. Programmet er utviklet av HSMAI Region Europe for å dyktiggjøre bedrifter i å sette kunden i fokus gjennom bedriftskultur, informasjonsflyt, kundeoppfølging/service recovery og gode målesystemer. Målsettingen er å gi bedriften verktøy for å utvikle en internkultur som virkelig tar kundeopplevelsen på alvor, og hjelper bedriften å kvalitetssikre leveransen - gjennom en god balanse av teknologi og personlig kontakt.

Vi leverer også andre kurs, foredrag og prosessledelse på forespørsel. 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028