INNOVASJON eller IDÉ?

Sammen skaper vi sammenheng mellom produkt og marked

Innovasjon er langt mer enn produktutvikling.

Endring til en mer utviklings- og innovasjonsorientert bedrift, er nøkkelen til i å være i modus for kontinuerlige forbedringer.
Våre prosesser skal identifisere gode og mulige utviklingstiltak, analysere inntektsstrømmer og optimalisere produkt- og tjenesteporteføljen. FOSSEKALL gjør deg i stand til å foreta de riktige prioriteringene for økt lønnsomhet, vekst og bunnlinjestyrke. I våre prosesser harmoneres forretningsutvikling med reell gjennomføringskaft.

Utfordringen for mange små- og mellomstore bedrifter er å ivareta balansen mellom kortsiktig drift og langsiktig utvikling – og innovasjon. Virksomhetene blir i stor grad fanget i den daglige driften, og oppgavene blir mange for daglig leder. FOSSEKALL bistår deg med å se ting i nytt lys og har gode prosesser for å gjenvinne balansen.

FOSSEKALL er sertifisert for Innovasjon Norges FRAM-programmer og har ledet ca 200 bedrifter gjennom 25 år til økt lønnsomhet og konkurransekraft. Vi produserer skreddersydde vekstinkubatorer med regionale nedslagsfelt hvor fokus er økt lønnsomhet for et samlet regionalt-eller lokalt næringsliv.

INTET BEHOV =
INGEN SUKSESS

Ta godt vare på alle idéer og gjør de verdifulle sammen med oss!

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028