top of page

Aktiviteter

Publikum

Kurs og foredrag

  • Trygg og tydelig i lederrollen

  • Trygg og tydelig i rekrutteringsprosessen

  • Kurs i forretningsutvikling

  • Kurs i omdømmebygging

  • Foredrag

Dokument med penn

Undersøkelser

  • Arbeidsmiljøundersøkelse

  • Markedsundersøkelse

  • Internkartlegging og kundetilfredshet

  • Servicegapkartlegging

bottom of page